DOEL: Kinderen helpen beter te leren lezen

Kinderen helpen plezier te krijgen in lezen door hen elkaar te laten helpen leuke boeken te vinden.

In samenwerking met ProBiblio en DOK-Delft is er gewerkt aan een webplatform waar kinderen verhalen over boeken kunnen delen. Veel kinderen; met name jongens, weten niet goed wat ze moeten lezen en lezen boeken omdat het moet. Daarom lezen ze veelal boeken die niet aansluiten bij hun voorkeur, waardoor ze denken dat boeken lezen stom is. Na een uitgebreid contextmapping onderzoek door dr. ir. Fenne van Doorn en een vervolg onderzoek door ons, hebben we besloten een website te bouwen waarop kinderen verhalen over boeken kunnen delen: BoekenBabbels. Het idee achter de site is dat kinderen die niet goed weten wat te lezen, wel heel goed aanvoelen met wie ze vriendjes zouden willen worden – en doormiddel van de gezichten die ze zien kunnen ze vervolgens leuke boeken vinden, die bij hen passen.

 

Leren lezen & mediawijsheid

21ste Eeuwse vaardigheden

De kinderen die het platform gebruiken leren niet alleen om beter te lezen, ze leren ook veel over 21ste eeuwse vaardigheden. Zo leren ze presenteren, vertellen, filmpjes opnemen en leren ze om te gaan met internet dingen zoals privacy en het beheren van content. Het project sluit dan ook goed aan bij de visie van ProBiblio over de bibliotheek van de toekomst, een plek waar je veel meer kan dan alleen boeken lenen.
Hieronder een voorbeeld van een BoekenBabbel.