Title Image

Samen Werken aan passende oplossingen

Gebruiker is expert van eigen leefwereld

Ik zie de gebruiker als DE expert op het gebied van zijn eigen leefwereld. En ben er dan ook van overtuigd dat hij het best het hele ontwikkeltraject betrokken kan zijn bij een project. Ik ben dan ook sterk voorstander van een co-design aanpak met een sterke focus op de eind-gebruiker, maar met oog voor alle betrokken partijen. Door vroeg in het project de eindgebruiker te betrekken kan je veel valkuilen omzeilen voordat er grote kosten gemaakt hoeven worden en kunnen we oplossingen creëren die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker.

Een rijker uitgangspunt

Rijke inspirerende data zorgt voor een beter begrip van de gebruiker en de context waarin een product of service gebruikt wordt; en dat leidt tot betere producten. Neem de ontwerpopdracht van een nieuwe “crew rest” voor Zodiac Aerospace. Een van de eisen van het slaap vertrek voor stewardessen is een veilige, lichte en sterke deur. In het contextmapping onderzoek dat we deze kwam daarover het volgende verhaal naar voren:
Flight Attendant: “Ik was de code van de deur vergeten. Op zich geen probleem, want je kan de ruimte alsnog in met een verstopt knopje boven de deur. Maar er zat een hele enge grote meneer voor de deur en ik dacht: ja als ik dat knopje nu gebruik weet hij dat ook, en dan zijn ik en mijn collega’s misschien niet veilig! Dus ik sta daar een beetje te dralen, zegt die enge meneer: kom je niet naar binnen? Je collega was de code ook vergeten, daarboven zit een knopje dan kan je de deur alsnog opendoen. Toen ik de trap afliep de ruimte in, zag ik dat hij naar beneden, naar binnen keek. Met als gevolg dat ik me de hele vlucht heel angstig heb gevoeld.”
Naast de technische eisen zijn het dus zeker ook de zachte meer menselijke kanten van het gebruik die de ervaring bepalen. In dit geval hebben we een aantal simpele verbeteringen bedacht zoals een gordijn achter de deur, zodat je niet meteen de ruimte in kan kijken.

Methoden

Afhankelijk van het project kiezen we een passende aanpak, dat betekend lang niet altijd een uitgebreid contextueel onderzoek. Vaak kan er bijvoorbeeld in een middagje testen al veel geleerd worden over hoe en product te verbeteren is. En naast het praten met gebruikers is het betrekken van experts natuurlijk ook vaak een slimme zet. Zo praatten we in het KiteSim project met enkele professionele kitesurfers over hoe zij de simulator vonden en wat er beter moest. Hieronder vier methodes die ik graag toepas:
context mapping

Contextmapping is een onderzoeksmethode ontwikkeld bij de TU-Delft waarbij je op een inspirerende manier veel kan leren over het dagelijks leven van mensen. Het is een hele prettige methode om richting en inspiratie te geven bij een ontwikkelings- of ontwerptraject. Lees hier meer over contextmapping.

co-research

Niet alle gebruikers zijn te bereiken voor onderzoek. Soms omdat ze ver weg zijn, of niet gemakkelijk met andere mensen praten. En soms wil je snel heel veel mensen bereiken. In beide gevallen kan co-research uitkomst bieden. Lees in het paper co-research, deep inside friendly territory bijvoorbeeld hoe we dit hebben toegepast voor een project voor Zodiac Aerospace.

nudging / gedragsverandering

Mensen zijn veel minder rationeel dan we graag geloven. En daardoor gemakkelijk een bepaalde richting in te duwen. En daar kan je als ontwerpen slim gebruik van maken om het gedrag dat je graag wil bewerkstelligen te realiseren. Doet iedereen dit? Dan doe ik mee! 

usability testing

Door de gebruiker het product of concept te laten gebruiken kun je veel leren over hoe het echt gebruikt wordt. Zo is een product eenvoudig  steeds (een beetje) beter te maken. Dat doen we graag zo efficient mogelijk, lees het paper Quick and Clean om te lezen hoe we dat zo snel en toch compleet mogelijk doen.

Over mij

Mijn expertise ligt in het begrijpen van de doelgroep en andere stakeholders. En die kennis vertalen naar innovatieve, gebruikers gerichte concepten en ontwerpen.
Mijn achtergrond ligt bij de TU-Delft waar ik in 2011 ben afgestuurd in de richting van Design for Interaction (ik mag me dus ir. noemen). Sindsdien ben ik bij verschillende bedrijven en projecten actief geweest met het ontwikkelen van mensgerichte innovaties. Van interactieve websites, en digitale portalen tot lifestyle interventies en zelfs een kitesurf simulator.
In mijn projecten word ik vaak bijgestaan door dr. ir. Fenne van Doorn.  Zij heeft veel ervaring op het gebied van contextueel onderzoek en co-design. Haar proefschrift beschrijft de nieuwe onderzoeksmethode co-reserach, waarbij de eindgebruiker nog eerder bij het project wordt betrokken.

Een greep uit eerdere samenwerkingen:

Ook samenwerken?